Gerards verhaal na de therapie

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Gerard, met zijn vrouw, en één gesprek met hen samen. In dat gesprek is hen het behandelplan uitgelegd.

Dit bestond onder meer uit: aandacht voor de verslaving via het HRC groepsprogramma van het NCVS met daarnaast individuele therapie, aandacht voor zijn vrouw via individuele begeleiding en bijeenkomsten voor partners tijdens het HRC programma van de mannen.

Mocht echter de relatie niet meer levensvatbaar blijken te zijn, krijgen beiden aparte begeleiding om hun leven opnieuw vorm te geven (indien gewenst).

“NB: wij raden echter altijd af om te scheiden tijdens de crisis, waarin een achtbaan aan emoties de hoofdrol speelt”

De mogelijkheid is groot dat partners tot een andere conclusie komen als de rivier van verandering de kans krijgt om met haar water de obstakels weg te spoelen en lekker door te stromen.

Mocht echter toch blijken dat een scheiding beter is, kan die beslissing altijd nog worden genomen. Maar dan zijn de gemoederen minder verhit en is er meer oog voor het welzijn van de ander en de eventuele kinderen.

Hannie van Rijsingen

Seksuologe NCVS

Visie van het Nederlands Centrum voor Seksverslaving (NCVS)

‘Het komt vaker voor in een relatie, als de een tijd en energie steekt in seksuele ervaringen buiten de partner om, dat de seksuele relatie met de eigen partner verschraalt, verdwijnt of nooit van de grond komt.

Als de oplossing buiten de deur wordt gezocht, doet dat de relatie geen goed. Sterker nog: die vervlakt (nog meer) of blijft een braakliggend terrein.

Daarom behoort tot onze aanpak, naast het clean worden van de verslaving en steun bij verwerking van het door de seksverslaving veroorzaakt trauma bij de partner, therapie voor herstel en/of (weder)opbouw van een gezonde seksuele relatie.